Khác biệt giữa các bản “Jetstar Asia Airways”

n (Đã hủy sửa đổi của Volderman (Thảo luận) quay về phiên bản của Tnt1984)
 
*[http://www.jetstar.com/sg/index.html Jetstar Asia Airways]
*[http://www.vemaybayjetstar.net/ Vé máy bay jetstar]
*[http://www.planespotters.net/Airline/Jetstar-Asia Jetstar Asia Airways Fleet Detail]
 
27

lần sửa đổi