Khác biệt giữa các bản “Thí nghiệm”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Thí nghiệm''' là một bước trong phương pháp khoa học dùng để phân minh giữa mô hình khoa học hay giả thuyết.<ref>Coopers…”)
 
'''Thí nghiệm''', hay '''thực nghiệm''', là một bước trong [[phương pháp khoa học]] dùng để phân minh giữa [[mô hình khoa học]] hay [[giả thuyết]].<ref>Coopersstock, Fred I. General Relativistic Dynamics: Extending Einstein’s Legacy Throughout the Universe. Page 12. World Scientific. 2009. ISBN 9789814271165</ref><ref>Griffith, W. Thomas. The Physics of Everyday Phenomena: A Conceptual Introduction to Physics. Page 4. New York: McGraw-Hill Higher Education. 2001. ISBN 0072328371.</ref> Thí nghiệm cũng được sử dụng để kiểm tra tính chính xác của một [[lý thuyết]] hoặc một giả thuyết mới để ủng hộ chúng hay bác bỏ chúng.<ref>Devine, Betsy. Fantastic realities: 49 mind journeys and a trip to Stockholm. Page 62. Wilczek, Frank. World Scientific. 2006. ISBN 9789812566492</ref><ref>Griffith, W. Thomas. The Physics of Everyday Phenomena: A Conceptual Introduction to Physics. Page 3. New York: McGraw-Hill Higher Education. 2001. ISBN 0072328371.</ref> Thí nghiệm hoặc kiểm nghiệm có thể được thực hiện bằng [[phương pháp khoa học]] để trả lời một câu hỏi hoặc khảo sát vấn đề. Trước tiên đó là thực hiện [[quan sát]]. Sau đó đặt ra [[câu hỏi]], hoặc nảy sinh vấn đề. Sau đó, [[giả thuyết]] được hình thành. Tiếp đến thí nghiệm được đưa ra để kiểm tra giả thuyết. Kết quả thí nghiệm được phân tích, rồi vạch ra [[kết luận]], đôi khi một lý thuyết được hình thành từ kết quả thí nghiệm, và các kết quả được công bố trên các [[tạp chí nghiên cứu]].
 
Một thí nghiệm thường có mục đích chính là kiểm tra [[giả thuyết]]. Tuy nhiên, thí nghiệm cũng được dùng để kiểm chứng câu hỏi hoặc kiểm tra kết quả trước đó.
Người dùng vô danh