Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

;Xóa
#{{bqx}} Chỉ là một nhạc sĩ thôi thì dù có theo tôn giáo nào đi nữa hay kể cả là người vô thần cũng không đủ độ nổi bật. Đã có tiêu chí về người hoạt động văn hóa nghệ thuật ở "Độ nổi bật" hay trước đây có "tiêu chuẩn để đưa vào". Đối chiếu cả hai cái này thì đều chưa đạt. --[[Thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|Двина]]-[[Thảo luận thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|C75MT]] 05:16, ngày 24 tháng 6 năm 2012 (UTC)--
#{{bqx}} Không có gì nổi bật, nguồn không minh chứng được điều ấy. [[Thành viên:Dammio|Dammio]] ([[Thảo luận Thành viên:Dammio|thảo luận]]) 12:55, ngày 24 tháng 6 năm 2012 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến
3.669

lần sửa đổi