Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

# {{bqx}} tương tự bài Phaolô Nguyễn Thái Hợp--[[Thành viên:Harry Pham|Harry Pham]] ([[Thảo luận Thành viên:Harry Pham|thảo luận]]) 04:08, ngày 21 tháng 6 năm 2012 (UTC)
# {{bqx}} Harry Pham chí lí. Trong [[wikipedia:Độ nổi bật (người)]] không hề có chức danh tôn giáo này là đương nhiên nổi.--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 10:41, ngày 22 tháng 6 năm 2012 (UTC)
{{bqx}} Tôi cũng cho rằng chủ thể chưa nổi bật và nguồn không đạt độ tin cậy. [[Thành viên:Dammio|Dammio]] ([[Thảo luận Thành viên:Dammio|thảo luận]]) 12:59, ngày 24 tháng 6 năm 2012 (UTC)
;Giữ
# {{bqg}} Đối với các bài về [[giám mục]] thì cá nhân tôi nghĩ là đủ nổi bật vì họ là chức sắc cao cấp nhất của đạo Công giáo (ngay cả giáo hoàng cũng chỉ là một giám mục), vậy nên giữ lại. Bài nào sơ khai thì chỉ cần phát triển thêm.--<font color="#708090">▐ </font> [[Thành viên:Trần Thế Vinh|Trình Thế Vân]]<sup><font color= "#228B22"></font><font color= "#228B22">[[Thảo luận Thành viên:Trần Thế Vinh|thảo luận]]</font><font color= "#228B22"></font></sup> 07:48, ngày 21 tháng 6 năm 2012 (UTC)
3.669

lần sửa đổi