Khác biệt giữa các bản “Tòa giám mục”

Trang mới: “'''Tòa giám mục''' (Latinh: ''episcopalis sedes'') theo nguyên nghĩa trong Giáo hội Công giáo Rôma là ''cái tòa'', ''cái ngai'' hoặc ''c…”
(Trang mới: “'''Tòa giám mục''' (Latinh: ''episcopalis sedes'') theo nguyên nghĩa trong Giáo hội Công giáo Rôma là ''cái tòa'', ''cái ngai'' hoặc ''c…”)
(Không có sự khác biệt)