Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn phòng luật sư”

(Đã lùi lại sửa đổi 5282267 của 183.81.75.5 (Thảo luận))
Hiện nay, chưa có khái niệm chính thức về '''Văn phòng luật sư'''. Tuy nhiên, có thể hiểu Văn phòng luật sư là một trong các hình thức tổ chức hành nghề của [[luật sư]] (cùng với [[Công ty luật]]).
 
Theo Điều 33 Luật luật sư năm 2006 của [[Việt Nam]] thì Văn phòng luật sư là Văn phòng do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp của nhânluật Doanh nghiệp.
 
Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.
Người dùng vô danh