Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Diễn thuyết trước công chúng”

Có những bài diễn văn rất nổi tiếng và được nghiên cứu kỹ lưỡng trải qua nhiều năm sau khi được công bố. Trong số đó có Điếu văn của Pericle (năm 427 TCN), Diễn văn Gettysburg (năm 1863) của Abraham Lincoln, và Tôi có một giấc mơ của Martin Luther King khi ông tuyên đọc tại Tượng đài Washington năm 1963. <ref>{{cite book|last=German|first=Kathleen M.|title=Principles of Public Speaking|year=2010|publisher=Allyn & Bacon|location=Boston|isbn=978-0-205-65396-6|pages=6}}</ref>
 
== ThamChú khảothích ==
{{reference}}
* [http://kynang.7pop.net/search/label/Thuy%E1%BA%BFt%20tr%C3%ACnh Nghệ thuật diễn thuyết lôi cuốn trước công chúng]
 
* [http://kynang.7pop.net/2010/06/cach-tao-slide-thuyet-trinh-tuong.html Để có một slide thuyết trình ấn tượng]
== Xem thêm ==
* [[Tôi có một giấc mơ]]