Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Diễn thuyết trước công chúng”

n
 
Những nhà lãnh đạo như [[Martin Luther King]], [[Winston Churchill]] là những hình mẫu nổi bật về những diễn giả biết cách sử dụng thuật hùng biện để tác động đến xã hội.
Có những bài diễn văn rất nổi tiếng và được nghiên cứu kỹ lưỡng trải qua nhiều năm sau khi được công bố. Trong số đó có "Điếu văn của Pericle" (năm 427 TCN), [[Diễn văn Gettysburg]] (năm 1863) của [[Abraham Lincoln]], và [[Tôi có một giấc mơ]] của [[Martin Luther King]] khi ông tuyên đọc tại Tượng đài WashingtonLincoln năm 1963. <ref>{{cite book|last=German|first=Kathleen M.|title=Principles of Public Speaking|year=2010|publisher=Allyn & Bacon|location=Boston|isbn=978-0-205-65396-6|pages=6}}</ref>
 
== Chú thích ==