Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Diễn thuyết trước công chúng”

== Liên kết ngoài ==
{{wikiquote}}
* [http://kynang.7pop.net/search/label/Thuy%E1%BA%BFt%20tr%C3%ACnh Nghệ thuật diễn thuyết lôi cuốn trước công chúng]
* [http://kynang.7pop.net/2010/06/cach-tao-slide-thuyet-trinh-tuong.html Để có một slide thuyết trình ấn tượng]
*[http://blog.ericfeng.com/ Public Speaking Resources]
*[http://www.nsaspeaker.org National Speakers Association (NSA)]
*[http://rednerschule.de/index.html Institute of Rhetoric and Communication - Germany's leading Rhetoric Institute]
239.106

lần sửa đổi