Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Argentina-stub”

Trang mới: “{{asbox | image = Flag of Argentina.svg border | pix = 32 | subject = liên quan đến Argentina | qualifier = | category = Sơ khai Argentina | t…”
(Trang mới: “{{asbox | image = Flag of Argentina.svg border | pix = 32 | subject = liên quan đến Argentina | qualifier = | category = Sơ khai Argentina | t…”)
(Không có sự khác biệt)