Khác biệt giữa các bản “Dự án thành phố sông Hồng”

*[http://dangcongsan.vn/details.asp?topic=52&subtopic=150&leader_topic=242&id=BT1611043160 Hà Nội quy hoạch bãi sông Hồng, tìm giải pháp cho đô thị xanh.]
*[http://72.14.203.104/search?q=cache:EWX5rwG9l0EJ:www.hcmc.netnam.vn/index.asp%3Ffcid%3D2%26progid%3D20002%26newsid%3D14798+%22th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+s%C3%B4ng+h%E1%BB%93ng%22&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=7 2012: Thành phố sông Hồng sẽ trở thành hiện thực]
*[http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/08/3B9ECE69/ Khởi động dự án quy hoạch đô thị bên sông Hồng]
*[http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/09/3B9FA547/ Hơn 7 tỷ USD cho thành phố bên sông Hồng]
===Xung quanh vụ bản quyền tác giả===
*[http://vietnamnet.vn/bandocviet/theodauthu/2007/03/675630/ Họa sĩ Văn Thơ khẳng định:Tôi không "dùng" ý tưởng của người khác]