Khác biệt giữa các bản “Dự án thành phố sông Hồng”

 
==Liên kết ngoài==
*[http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2001/02/3B9ADAF4/ Dự án chỉnh trang Sông Hồng]
*[http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2001/12/3B9B7347/ Thủ tướng Phan Văn Khải khảo sát dự án chỉnh trị sông Hồng]
*[http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2002/02/3B9B9432/ Sẽ có khu đô thị mới hai bên bờ sông Hồng]
*[http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Bat-Dong-san/2002/09/3B9C02C5/ Dự án Thành phố sông Hồng - kinh phí 6000 tỷ đồng]
*[http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2002/09/3B9C0478/ "Thành phố sông Hồng" phù hợp với chủ trương của Hà Nội]
*[http://dangcongsan.vn/details.asp?topic=52&subtopic=150&leader_topic=242&id=BT1611043160 Hà Nội quy hoạch bãi sông Hồng, tìm giải pháp cho đô thị xanh.]
*[http://72.14.203.104/search?q=cache:EWX5rwG9l0EJ:www.hcmc.netnam.vn/index.asp%3Ffcid%3D2%26progid%3D20002%26newsid%3D14798+%22th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+s%C3%B4ng+h%E1%BB%93ng%22&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=7 2012: Thành phố sông Hồng sẽ trở thành hiện thực]
*[http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/11/3B9D83CA/ Sông Hồng sẽ là trục trung tâm thủ đô Hà Nội]
*[http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE058/ Di dời 600 hộ dân để xây kè bờ sông Hồng]
*[http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE4F6/ Dự án kè bờ sông Hồng gây nhiều tranh cãi]