Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Diễn thuyết trước công chúng”

n
|vị trí= phải
|rộng=
|nội dung= Thuật hùng biện chân chính không có nghĩa là trình bày những điều vĩ đại theo phong cách hoành tráng, nhưng là nói về chúng cách đơn giản và dễ hiểu;. nóiNói cách chính xác, không hề có phong cách hoành tráng, bởi vì sự hoành tráng ẩn giấu ngay trong chính sự việc cần trình bày; và nếu không được như thế, thì chỉ còn là những lời huênh hoang, sáo rỗng mà không có tác dụng gì cả.
|nguồn= ''Oliver Goldsmith''<ref>Goldsmith, Oliver, ''Of Eloquence'', 1759</ref>
}}