Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Cnbhkine đã đổi Địch Ngụy thành Trạch Ngụy: pinyin là zhái)
n
{{lịch sử Trung Quốc}}
{{thiếu nguồn gốc}}
{{expand}}
{{otheruses|nước Ngụy}}
'''Nước Ngụy''' (388 - 392) do [[Đinh Linh]] Địch[[Trạch Chiêu]] dựng lên ở [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]] có 7 quận và 3 vạn dân. Năm 392 bị [[Mộ Dung Thùy]] của nước [[nhà Tiền Yên]] tiêu diệt.
 
{{rất sơ khai}}