Khác biệt giữa các bản “Phương diện quân Karelia”

Trang mới: “{{Thông tin đơn vị quân sự |unit_name= Phương diện quân Karelia |image=220px |caption= |dates= 1 tháng 9 năm 1941 …”
(Trang mới: “{{Thông tin đơn vị quân sự |unit_name= Phương diện quân Karelia |image=220px |caption= |dates= 1 tháng 9 năm 1941 …”)
(Không có sự khác biệt)