Khác biệt giữa các bản “The Yardbirds”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox musical artist
| name = The Yardbirds
| image = http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0e/Yardbirds_including_Page.JPG/250px-Yardbirds_including_Page.JPG
| caption = The Yardbirds, 1966. Theo kim đồng hồ từ bên trái: Jeff Beck, Jimmy Page, Keith Relf, Jim McCarty, and Chris Dreja.
| image_size = 250
6

lần sửa đổi