Khác biệt giữa các bản “Giáo hội”

định nghĩa đó của người nghiên cứu, không nên gọi là chính thức
(định nghĩa đó của người nghiên cứu, không nên gọi là chính thức)
Trong [[tiếng Việt]], '''Giáo hội''' là thuật ngữ [[Hán-Việt]] để chỉ phương thức tổ chức bộ máy của một tôn giáo có chức sắc và giáo lý được công nhận ("giáo" là tôn giáo, "hội" là hội đoàn, hội nhóm), nhưng thông thường được áp dụng cho [[Kitô giáo]], [[Phật giáo]].
 
MộtCó thể định nghĩa chính thức về tổ chức giáo hội như sau:
 
{{cquote|