Khác biệt giữa các bản “Nút dây”

n (Tập tin OverhandKnot.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Polarlys vì lý do In category Unknown as of 11 September 2007; no source.)
Hình:Fisherman's_knot.png|[[Nút nối dây câu]]
Hình:Timber Hitch HowTo.jpg|[[Nút kéo gỗ]]
Hình:BowlineBight.jpg|[[Nút ghế kép]]
</gallery>