Khác biệt giữa các bản “Che Guevara”

(Kẻ giết người không tanh tay có bộ mặt lãng mạn)
*"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi"
* "Tôi thà là chịu chết đứng chứ nhất định không chịu sống mà phải quì lên hai đầu gối".
 
* “Những kẻ có tội, và cả những kẻ bị ghi là có tội, đã bị hành quyết, được yêu cầu công nhận ý nghĩa của án tử hình đối với chúng”.
*“Không được kéo dài các vụ xử. Đây là cách mạng. Chúng ta không dùng các phương pháp tư sản. Bằng chứng chỉ là phụ. Chúng ta hành động bằng niềm tin”.
==Tiếp tục chiến đấu==
Tháng 3 năm [[1963]], đang ở vị trí của một nhà lãnh đạo quan trọng, Che đã từ bỏ hết tất cả kể cả quyền công dân Cuba của mình để lên đường tiếp tục cuộc đấu tranh cho các vùng đất bị áp bức.
6

lần sửa đổi