Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Cnbhkine đã đổi Trạch Ngụy thành Địch Ngụy qua đổi hướng: Baidu ghi là Di)
n
{{Infobox former country
{{lịch sử Trung Quốc}}
|native_name = 魏
{{thiếu nguồn gốc}}
|conventional_long_name = Ngụy
{{expand}}
|common_name = Địch Ngụy
{{otheruses|nước Ngụy}}
|continent = Asia
'''Nước Ngụy''' (388 - 392) do [[Đinh Linh]] [[Trạch Chiêu]] dựng lên ở [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]] có 7 quận và 3 vạn dân. Năm 392 bị [[Mộ Dung Thùy]] của nước [[Tiền Yên]] tiêu diệt.
|region = China
|country = China
|era = [[Ngũ Hồ thập lục quốc]]
|status = Đế quốc
|status_text = <!--- A free text to describe status the top of the infobox. Use sparingly. --->
|empire = <!--- The empire or country to which the entity was in a state of dependency --->
|government_type = Quân chủ
<!--- Rise and fall, events, years and dates
only fill in the start/end event entry if a specific article exists. Don't just say "abolition" or "declaration"-->
|year_start = 388
|year_end = 392
|event_start = <!--- Default: "Established" --->
|date_start = <!--- Optional: Date of establishment, enter dates in this format 1 January 1801--->
|event_end = <!--- Default: "Disestablished" --->
|date_end = <!--- Optional: Date of disestablishment --->
|event1 = <!--- Optional: other events between "start" and "end" --->
|date_event1 =
|event2 =
|date_event2 =
|event3 =
|date_event3 =
|event4 =
|date_event4 =
|event_pre = [[Địch Liêu]] đoạn tuyệt lần cuối với [[Hậu Yên]]
|date_pre = 387
|event_post = [[Địch Chiêu]] bị [[Tây Yên]] sát hại
|date_post = 393
<!--- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 --->
|p1 = Hậu Yên
|flag_p1 = <!--- Default: "Flag of {{{p1}}}.svg" (size 30) --->
|image_p1 = <!--- Use: [[Image:Sin escudo.svg|20px|Image missing]] --->
|p2 =
|flag_p2 =
|p3 =
|flag_p3 =
|p4 =
|flag_p4 =
|p5 =
|flag_p5 =
|s1 = Hậu Yên
|flag_s1 = <!--- Default: "Flag of {{{S1}}}.svg" (size 30) --->
|image_s1 = <!--- Use: [[Image:Sin escudo.svg|20px|Image missing]] --->
|s2 = Tây Yên
|image_flag = <!--- Default: Flag of {{{common_name}}}.svg --->
|flag = <!--- Link target under flag image. Default: Flag of {{{common_name}}} --->
|flag_type = <!--- Displayed text for link under flag. Default "Flag" --->
|image_coat = <!--- Default: Coat of arms of {{{common_name}}}.svg --->
|symbol = <!--- Link target under symbol image. Default: Coat of arms of {{{common_name}}} --->
|symbol_type = <!--- Displayed text for link under symbol. Default "Coat of arms" --->
|image_map =
|image_map_caption =
|capital = Hoạt Đài
|capital_exile = <!-- If status="Exile" -->
|latd= |latm= |latNS= |longd= |longm= |longEW=
|national_motto =
|national_anthem =
|common_languages =
|religion =
|currency =
<!--- Titles and names of the first and last leaders and their deputies --->
|leader1 = Địch Liêu
|leader2 = Địch Chiêu
|year_leader1 = [[388]]-[[391]]
|year_leader2 = [[391]]-[[392]]
|title_leader = Thiên vương
|deputy1 = <!--- Name of prime minister --->
|deputy2 =
|deputy3 =
|deputy4 =
|year_deputy1 = <!--- Years served --->
|year_deputy2 =
|year_deputy3 =
|year_deputy4 =
|title_deputy = <!--- Default: "Prime minister" ---
<!--- Legislature --->
|legislature = <!--- Name of legislature --->
|house1 = <!--- Name of first chamber --->
|type_house1 = <!--- Default: "Upper house"--->
|house2 = <!--- Name of second chamber --->
|type_house2 = <!--- Default: "Lower house"--->
<!--- Area and population of a given year --->
|stat_year1 = <!--- year of the statistic, specify either area, population or both --->
|stat_area1 = <!--- area in square kílometres (w/o commas or spaces), area in square miles is calculated --->
|stat_pop1 = <!--- population (w/o commas or spaces), population density is calculated if area is also given --->
|stat_year2 =
|stat_area2 =
|stat_pop2 =
|stat_year3 =
|stat_area3 =
|stat_pop3 =
|stat_year4 =
|stat_area4 =
|stat_pop4 =
|stat_year5 =
|stat_area5 =
|stat_pop5 =
|footnotes = <!--- Accepts wikilinks --->
}}
'''Ngụy''' ({{Zh|c=魏|p=Wèi}}) là một nước của người [[Đinh Linh]] vào thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]], tồn tại từ năm [[388]] đến [[392]]. Người sáng lập ra đất nước là [[Địch Liêu]], ông trước đó thường thay đổi trước việc là chư hầu của [[Hậu Yên]], [[Tây Yên]] hoặc [[nhà Tấn|Đông Tấn]], và vào năm 388, sau khi đề nghị hòa giải cuối cùng với [[Hậu Yên]] của ông bị [[Mộ Dung Thùy]] từ chối, ông đã tuyên bố lập ra đất nước của mình, lãnh thổ của đất nước này tương ứng với trung bộ và đông bộ của tỉnh [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]] hiện nay. Năm 392, nước Ngụy (khi đó đang dưới quyền cai trị của con trai Địch Liêu là [[Địch Chiêu]]) đã bị quân Hậu Yên tiêt diệt. Do có kích thước lãnh thổ tương đối nhỏ và thời gian tồn tại ngắn ngủi nên Ngụy thường không được các sử gia tình vào Thập lục quốc.
 
Những người cai trị Địch Ngụy sử dụng tước hiệu "Thiên vương", gần tương ứng với hoàng đế.
{{rất sơ khai}}
 
==Quân chủ Đinh Linh, Địch Ngụy==
[[Thể loại:Thành lập 388]]
;Đinh Linh
[[Thể loại:Diệt vong 392]]
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; "
[[Thể loại:Hà Nam (Trung Quốc)]]
!width="225" bgcolor=yellow|Danh tính
!width="228" bgcolor=pink|Thời gian tại vị
|-align="center"
|[[Địch Bân]] (翟斌)
|[[330]]—[[384]]
|-align="center"
|[[Địch Chân]] (翟真)
|[[384]]—[[385]]
|-align="center"
|[[Địch Thành]] (翟成)
|[[385]]
|-align="center"
|[[Địch Liêu]]
|[[385]]—[[388]]
|}
;Trạch Ngụy
{| class="wikitable"
|-
! [[Miếu hiệu]] !! [[Thụy hiệu]] !! Tên họ !! Thời gian trị vì !! [[Niên hiệu]]
|-
| không || không || [[Địch Liêu]] (翟遼) || [[388]]-[[391]] || Kiến Quang (建光) [[388]]-[[391]]
|-
| không || không || [[Địch Chiêu]] (翟釗) || [[391]]-[[392]] || Định Đỉnh (定鼎 dìng dǐng) [[391]]-[[392]]
|}
 
== Phả hệ ==
<center>
{{familytree/start}}
{{familytree| | | | | | | Mo | | | | | | |Mo=□}}
{{familytree| |,|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree| Mo | | Bi | | Mo | | Mo |Mo=□|Bi=[[Địch Bân]]<br>?-'''330-384'''}}
{{familytree| |!| | | | | | | |!| | | |!|}}
{{familytree| Zh | | | | | | Ch | | Li |Zh=[[Địch Chân]]<br>?-'''384-385'''|Ch=[[Trạch Thành]]<br>?-'''385'''|Li='''Ngụy Thiên Vương'''[[Địch Liêu]]<br>?-'''385-388'''<br>'''388-391'''}}
{{familytree| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | |}}
{{familytree| | | | | | | | | | | | | Zh |Zh='''Ngụy Thiên Vương'''[[Địch Chiêu]]<br>?-'''391-392'''-393}}
{{familytree/end}}
</center>
 
==Xem thêm==
* [[Đinh Linh]]
* [[Hậu Yên]]
* [[Người Hồ]]
 
[[Thể loại:Cựu quốc gia trong lịch sử Trung Quốc]]
[[Thể loại:Lịch sử Hà Nam (Trung Quốc)]]
 
[[ca:Wei (Dingling)]]