Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{familytree| Mo | | Bi | | Mo | | Mo |Mo=□|Bi=[[Địch Bân]]<br>?-'''330-384'''}}
{{familytree| |!| | | | | | | |!| | | |!|}}
{{familytree| Zh | | | | | | Ch | | Li |Zh=[[Địch Chân]]<br>?-'''384-385'''|Ch=[[TrạchĐịch Thành]]<br>?-'''385'''|Li='''Ngụy Thiên Vương'''[[Địch Liêu]]<br>?-'''385-388'''<br>'''388-391'''}}
{{familytree| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | |}}
{{familytree| | | | | | | | | | | | | Zh |Zh='''Ngụy Thiên Vương'''[[Địch Chiêu]]<br>?-'''391-392'''-393}}