Khác biệt giữa các bản “Hữu Loan”

==Tác phẩm==
 
Hữu Loan để lại khoãng 60 bài thơ trước lúc ông mất. Tuy nhiên chưa xuất bản tập thơ nào, dưới đây là một số bài thơ đã được phổ biến của ông:
* Cũng những thằng nịnh hót
* Đèo Cả
8

lần sửa đổi