Khác biệt giữa các bản “Marissa Mayer”

không có tóm lược sửa đổi
Cô nhận bằng Cử nhân Khoa học tại [[Symbolic Systems]] và bằng Thạc Sỹ ngành Khoa học Máy Tính tại [[Đại học Stanford]]. Mayer là kỹ sư nữ đầu tiên được nhận vào làm việc tại Google và là một trong 20 nhân viên đầu tiên gia nhập Google vào đầu năm 1999.
 
Thật ngạc nhiên nghề cô định theo đuổi baban đầu lại là vũ công balê.
 
== Những hội nghị đã tham gia ==
Người dùng vô danh