Khác biệt giữa các bản “Nhà 5D Hàm Long”

n
không có tóm lược sửa đổi
 
n
'''Nhà 5D phố Hàm Long'''tháng Tháng 3 năm 1929 Thanh niên cách mạng đồng chí hội Bắc Kỳ họp '''thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên''' gồm có bảy đảng viên: '''Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Trần Vǎn Cung, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Dương Hạc Đính, Nguyễn Tuân'''. Chi bộ chủ trương phải tích cực vận động thành lập một [[đảng cộng sản Việt Nam]] thay tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên để lãnh đạo cách mạng Việt Nam . Nay địa chỉ này trở thành di tích lịch sử cách mạng thuộc Bảo tàng [[Hà Nội]]
{{stub}}