Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thập niên 730 TCN”