Khác biệt giữa các bản “Windsor, Ontario”

Trang mới: “'''Windsor''' là thành phố cực nam ở Canada và nằm ở Tây Nam Ontario ở cuối phía tây của hành lang đông dân cư, [[hành lang Windso…”
(Trang mới: “'''Windsor''' là thành phố cực nam ở Canada và nằm ở Tây Nam Ontario ở cuối phía tây của hành lang đông dân cư, [[hành lang Windso…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh