Khác biệt giữa các bản “Type 86S (súng)”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Weapon
|name=Norinco TypeKiểu 86S
|image=[[Tập tin:China 86S.jpg|300px]]
|caption=Khẩu Norinco TypeKiểu 86S
|origin={{PRC}}
|type=[[Súng trường tấn công]]
|designer=
|design_date=
|manufacturer=[[NorincoBắc Phương Công Nghiệp]] (Norinco)
|production_date=Những năm 1980
|number=2000
Người dùng vô danh