Khác biệt giữa các bản “AKM”

*{{flag|Botswana}}
*{{flag|Bulgaria}}
*{{flag|Cabo VẻdeVerde}}
*{{flag|Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất}}
*{{flag|Cameroon}}
*{{flag|Nga}}
*{{flag|Oman}}
*{{flag|Pakistan}}: Súng trường tấn công Kiểu 56
*{{flag|Palestine}}
*{{flag|Panama}}
Người dùng vô danh