Khác biệt giữa các bản “Súng trường Mosin”

Thể loại
(Thể loại)
{{Vũ khí Liên Xô trong CTTG II}}
 
[[Thể loại:Súng bộ binh]]
[[thể loại:Súng Nga]]
[[Thể loại:Súng trường]]
[[Thể loại:Vũ khí Ngatrong Chiến tranh Việt Nam]]
 
{{Liên kết bài chất lượng tốt|et}}
 
Người dùng vô danh