Khác biệt giữa các bản “MAS-36”

Liên kết ngoài
(Liên kết ngoài)
 
'''MAS Modèle 36''' là một loại [[súng trường]] trong quân đội, tên ngắn gọn là MAS 36. Súng được chế tạo ở [[Pháp]] và sử dụng lần đầu tiên vào năm 1936 để thay thế cho các dòng súng [[Berthier]] & [[Lebel]]. MAS Modèle 36 được sản xuất bởi nhà sản xuất Manufacture d'armes de Saint-Étienne (MAS), và là một trong các vũ khí thuộc sở hữu của nhà máy chính phủ của Pháp.
 
== Liên kết ngoài ==
*[http://armesfrancaises.free.fr/FR%20MAS%2036.html armesfrancaises.free.fr, « Le fusil de 7,5 mm modèle MAS 36 »]
*[http://armesfrancaises.free.fr/FR%20MAS%2036%20CR%2039.html armesfrancaises.free.fr, « Le fusil de 7,5 mm modèle MAS 36 CR 39 »]
*[http://armesfrancaises.free.fr/FR%20MAS%2036%20LG%2048.html armesfrancaises.free.fr, « Le fusil de 7,5 mm modèle MAS 36 LG 48 »]
*[http://armesfrancaises.free.fr/FR%20MAS%2036-51.html armesfrancaises.free.fr, « Le fusil de 7,5 mm modèle MAS 36-51 »]
 
 
[[Thể loại:Súng Pháp]]
Người dùng vô danh