Khác biệt giữa các bản “Súng cạc-bin”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Mosin Nagant M1944 .jpg|nhỏ|200px|Súng cạc-bin [[Mosin Nagant|K44]]]]
[[Tập tin:Saginaw-M1.jpg|nhỏ|200px|Súng cạc-bin M1]]
[[Tập tin:Rifle Lebel Mle 1886 93R35.jpg|nhỏ|200px|Mousqueton Lebel Mle 1887 M93 R35]]
[[Tập tin:Berthier carbine M1916.jpg|nhỏ|200px|Mousqueton Berthier Mle 1892 M16]]
[[Tập tin:Vietcong1968.jpg|nhỏ|200px|Một chiến sĩ du kích Việt Nam với khẩu CKC trong tay]]
[[Tập tin:Female South Vietnamese Popular Force members on patrol in Bến Cát District.JPEG|nhỏ|200px|Nghĩa quân với khẩu súng cạc-bin M1]]
Người dùng vô danh