Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân La Hi Khang vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Hi Khang Vương''' (mất 838, trị vì 836–838) là người trị vì thứ 43 của [[Tân La]]. Ông là vương tôn của [[Nguyên Thánh Vươg]] và là con trai của ''y xan'' [[Kim Hiến Trinh]] (''Kim Heon-jeong'') và Bao Đạo (''Podo'') phu nhân. Ông kết hôn với Văn Mục (''Munmok'') vương hậu, tức con gái của ''đại a xan'' Trung Cung (''Chunggong''). Ông có tên húy là Kim Đễ Long (金悌隆, 김제륭) hay Kim Đễ Lặc (金悌勒, 김제옹).
 
Sau sự qua đời của [[Hưng Đức Vương]] vào năm 836. Kim Quân Trinh làm tể tướng nên được kế lên kế vị. Kim Đễ Long đã triệu tập đại thần mà phản đối. Kim Hựu Trưng (con Kim Quân Trinh) đã dùng lời nói khiến Kim Đễ Long quy thuận cha mình. Bấy giờ phu nhân Jami mời thầy giỏi chữa Kim Minh sống lại. Hy Khang nghe tin Kim Minh còn sống thì cùng thúc phụ (em họ của Hưng Đức Vương) Kim Quân Trinh (Kim Gyunjeong) tranh giành quyền lực. Ngày Kim Quân Trinh làm lễ đăng cơ. Phu nhân Jami mượn quân Bột Hải và Kim Đễ Long mà chặn đánh Kim Quân Trinh. [[Mẫn Ai Vương|Kim Minh]] (Kim Myeong, con của Kim QuânTrung TôngCông, người về sau trở thành Mẫn Ai Vương) giết chết Quân Trinh trên đường Kim Quân Trinh đến kinh lên ngôi. Kim Hựu Trưng chạy đến cứu cha mình thì bị chặn. Yeom Jang bị dồn vào nơi khác. Kim Dương lấy thân đỡ gươm cho Kim Hựu Trưng và bị thương nặng. Kim Hựu Trưng cũng bị chém 1 nhát đau đớn. Trương Bảo Cao (Jang Bogo) xông ra cứu Kim Hựu Trưng mang về Thanh Hải. Yeom Jang cũng cứu Kim Dương chạy trốn. Toàn quân Kim Minh phong tỏa Wando, Kim Minh muốn lên ngôi thì Jami can ra và bảo rằng đưa Kim Đễ Long lên. Như thế Kim Đễ Long, tức Hi Khang Vương bước lên ngai vàng.
 
Năm 837, Kim Dương và Yeom Jang đến Thanh Hải hội với Kim Hựu Trưng và Trương Bảo Cao. [[Hi Khang Vương]] phong cho Kim Minh làm ''[[Thượng đại đẳng]]''.
Người dùng vô danh