Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ kịch bản”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Một ngôn ngữ kịch bản (scripting language hay script language) là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ viết kịch bản(script). Các chương t…”)
 
{{thiếu nguồn gốc}}
Một ngôn ngữ kịch bản (scripting language hay script language) là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ viết kịch bản(script). Các chương trình được viết cho ngôn ngữ kịch bản có thể được thực thi thông qua lời gọi từ các tác vụ thay vì chạy thủ công bởi người dùng.
 
61.648

lần sửa đổi