Khác biệt giữa các bản “Thước đo Kinsey”

n
* [http://glbt.vietqueer.net/node/20 Thước đo Kinsey (The Kinsey Scale)], glbt.vietqueer.net
* [http://www.kinseyinstitute.org/resources/ak-hhscale.html Thước đo Kinsey] Thông tin của Viện nghiên cứu Kinsey, www.kinseyinstitute.org
{{sơ khai tình dục}}
 
[[Thể loại:Tình dục học]]