Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số Mach”

(→‎Phân hạng: hyper- http://zh.wiktionary.org/wiki/hyper- 极超 = cực siêu)
* Ảnh hưởng của lực nén lên dòng chảy chất khí. Với các dòng chảy có số Mach nhỏ hơn nhiều so với 1 (trên thực tế thường là nhỏ hơn 0.3) thì có thể xem xét như dòng chảy không nén.
* Tỉ lệ cơ năng của chuyển động so với nội năng của chất khí. Nếu chúng ta biểu diễn <math>v \sim \sqrt{mv^2/2}</math>, còn <math>c \sim \sqrt{\kappa RT}</math> thì số Mach có thể xem như một đại lượng thể hiện tỉ lệ cơ năng so với nội năng của chất khí.
* Tiêu chí phân hạng các chế độ chảy của môi trường. Dựa vào giá trị Mach nhỏ hơn, lớn hơn hay lớn hơn rất nhiều so với 1 mà dòng chảy được phân ra làm các chế độ [[chảy dưới âm thanh]] (M <1), [[siêu thanh]] (M>1), [[cực siêu thanh]] (M>>1)
 
== Phân hạng ==
25.349

lần sửa đổi