Khác biệt giữa các bản “Elastan”

n (Thay bằng hình trên Commons)
== Đặc điểm và phân loại ==
[[Hình:Bluelycra.jpg|nhỏ|200px|Quần lycra]]
 
[[Hình:Spandex001Spandex02.jpg|nhỏ|200px|Quần short spandex]]
<!--Hình thiếu thông tin nguồn gốc
[[Hình:Spandex001.jpg|nhỏ|200px|Quần short spandex]]
[[Hình:my_spandex.jpg|nhỏ|Quần lycra]]
[[Hình:Leather_jeans.jpg|nhỏ|200px|Quần da]]
392

lần sửa đổi