Khác biệt giữa các bản “Linda Perry”

n
| "Nothing But"
| [[Skin (nhạc sĩ)|Skin]]
| align="center"|-
| align="center"|-
| align="center"|-
| align="center"|
| align="center"|27
| align="center"|
|-
|rowspan="1"| 2011
| "[[Put Your Hearts Up]]"
| [[Ariana Grande]]
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|}