Khác biệt giữa các bản “Thánh Gioan”

không có tóm lược sửa đổi
*Thánh [[Gioan Kim Khẩu]], nhà hùng biện thuộc Giáo hội Công giáo.
*Thánh [[Gioan Thánh Giá]], tu sĩ [[Dòng Cát Minh]], nhà thần bí, nhà thơ.
*Thánh [[Gioan Lasan]], sáng lập [[Dòng Lasan]]
 
{{định hướng}}