Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Tên bài (hóa học)”

không có tóm lược sửa đổi
*'''''um''''', có hai chữ nhỏ nhoi bỏ thì được gì.
*''amin'' >< ''ammin'', một cái là nhóm định chức (như ethylamine) còn cái kia dùng trong danh pháp ligand (như hexaamminecobalt(III) cation). [[Thành viên:Ess|'''''<font color="Royalblue">Es</font><font color="Purple">Vie</font>]]''''' <sup>[[Thảo luận Thành viên:Ess|'''<font color="silver">trao đổi</font>''']]- -[[Đặc biệt:Đóng góp/Ess|'''<font color="darkgray">đóng góp</font>''']]</sup> 05:14, ngày 17 tháng 7 năm 2011 (UTC).
Vậy nên gọi hợp chất aldehyde (tiếng anh) như thế nào đây? Theo mình thì nên giữ nguyên vì các hợp chất này có rất nhiều và cứ mỗi lần mình dịch bài từ tiếng anh thì lại phải sửa lại cho từng từ một thì rất là mất công. [[Thành viên:Hieu nguyentrung12|Hieu nguyentrung12]] ([[Thảo luận Thành viên:Hieu nguyentrung12|thảo luận]]) 08:20, ngày 13 tháng 8 năm 2012 (UTC)
200

lần sửa đổi