Khác biệt giữa các bản “Valin”

Trang mới: “{{chembox | verifiedrevid = 470627961 | Name = Valine | ImageFileL1 = L-valine-skeletal.svg | ImageSizeL1 = 120px | ImageFileR1 = L-valine-3D-balls.png | Imag…”
(Trang mới: “{{chembox | verifiedrevid = 470627961 | Name = Valine | ImageFileL1 = L-valine-skeletal.svg | ImageSizeL1 = 120px | ImageFileR1 = L-valine-3D-balls.png | Imag…”)
(Không có sự khác biệt)
200

lần sửa đổi