Khác biệt giữa các bản “Threonin”

Trang mới: “{{chembox | UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | UNII = 2ZD004190S | verifiedrevid = 459442141 | Name = Threonine | ImageFile = L-Threonin - L-Threonine.svg | Ima…”
(Trang mới: “{{chembox | UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | UNII = 2ZD004190S | verifiedrevid = 459442141 | Name = Threonine | ImageFile = L-Threonin - L-Threonine.svg | Ima…”)
(Không có sự khác biệt)
200

lần sửa đổi