Khác biệt giữa các bản “Sóc chuột”

Trang mới: “{{Taxobox | name = Sóc chuột | fossil_range = | image = Tamias_minimus.jpg | image_width =220px | image_caption = Least chipmunk | regnum = Animalia | …”
(Trang mới: “{{Taxobox | name = Sóc chuột | fossil_range = | image = Tamias_minimus.jpg | image_width =220px | image_caption = Least chipmunk | regnum = Animalia | …”)
(Không có sự khác biệt)
1.645

lần sửa đổi