Khác biệt giữa các bản “Cao Xuân Dục”

|}
 
Do đó mà ông bị gièm, giáng chức về làm Tri phủ huyện Quốc Oai, Hoàng Xá <ref>[http://quocoaiwww.caoxuan.com/article.php?pageFl=detail&id=99docs/20100326002454 Tượng thờ tại Động Hoàng xá]</ref>.
 
Cao Xuân Dục qua đời năm 1923, thọ 81 tuổi.