Ebaychatter0

Tham gia ngày 26 tháng 5 năm 2012
*[http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Trang chính Commons]
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:S%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i Sửa đổi]
*[[:en:Wikipedia:Extended image syntax| cú pháp hình]]
 
==Một tấm hình bằng một vạn từ==
1.645

lần sửa đổi