Ebaychatter0

Tham gia ngày 26 tháng 5 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<div>
 
</div>
 
=== Tìm hình trên Flickr ===
{{navbox
|group1="Liên kết"
|list1=
[http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia tiếng Anh]
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Trang chính Commons]
[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:S%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i Sửa đổi]
[[:en:Wikipedia:Extended image syntax| cú pháp hình]]
}}
[http://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0/ by-2.0] or [http://www.flickr.com/creativecommons/by-sa-2.0/ by-sa-2.0] or [http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&m=text&q= both].
 
==Misc links==
{{userboxtop}}
{{Userbox|gold|gold|[[Tập tin:Arwen.jpg|64px]]|Thành viên này thích [[Liv Tyler]].}}
}}
{{userboxbottom}}
</div>
 
=== Tìm hình trên Flickr ===
[http://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0/ by-2.0] or [http://www.flickr.com/creativecommons/by-sa-2.0/ by-sa-2.0] or [http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&m=text&q= both].
 
==Misc links==
{{navbox
|group1="Liên kết"
|list1=
[http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia tiếng Anh]
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Trang chính Commons]
[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:S%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i Sửa đổi]
[[:en:Wikipedia:Extended image syntax| cú pháp hình]]
}}
 
==Một tấm hình bằng một vạn từ==
1.645

lần sửa đổi