Ebaychatter0

Tham gia ngày 26 tháng 5 năm 2012
|group1="Liên kết"
|list1=
[http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia tiếng] Anh]{{*}}[http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Trang chính Commons]
{{*}}[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:S%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i Sửa đổi]
[[:en:Wikipedia:Extended image syntax| cú pháp hình]]{{*}} [[:en:Special:NewFiles| hình mới]]
1.645

lần sửa đổi