Khác biệt giữa các bản “Bậc độ lớn (số)”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “== 10<sup>13</sup>== '''Mười ngàn tỷ''' (10000000000000) là một số tự nhiên ngay sau 9999999999999 và ngay trước 10000000000001. <table bor…”)
 
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>10010001100001001110011100101010000000000000
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>9184E72A000
</table>
 
== 10<sup>14</sup>==
'''Một trăm ngàn tỷ''' (100000000000000) là một [[số tự nhiên]] ngay sau 99999999999999 và ngay trước 100000000000001.
 
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
<tr><th colspan=2>100000000000000
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^{14} \cdot 5^{14}</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>10110101111001100010000011110100100000000000000
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>5AF3107A4000
</table>