Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jaffna”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Jaffna''' (Tiếng Tamil: யாழ்ப்பாணம் Yalpanam, Sinhala: යාපනය Yāpanaya) là một thành phố lớn ở [[Sri Lanka]…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
{{Use British English|date=May 2012}}
{{otheruses}}
{{Infobox settlement
| name = Jaffna
| native_name = யாழ்ப்பாணம்<br>යාපනය
| settlement_type = City
| motto =
| image_skyline = View from Public Library.jpg
| imagesize =
| image_caption = View from the Public Library
| image_flag =
| flag_size =
| image_seal =
| seal_size =
| image_shield =
| shield_size =
| city_logo =
| citylogo_size =
| pushpin_map = Sri Lanka
| pushpin_label_position =
| pushpin_map_caption =
| pushpin_mapsize =
| coordinates_region = LK
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = [[Sri Lanka]]
| subdivision_type2 = [[Provinces of Sri Lanka|Province]]
| subdivision_name2 = [[Northern Province, Sri Lanka|Northern]]
| subdivision_type3 = [[Districts of Sri Lanka|District]]
| subdivision_name3 = [[Jaffna District|Jaffna]]
| government_footnotes =
| government_type = [[Jaffna Municipal Council|Municipal Council]]
| leader_title = Mayor
| leader_name = [[Yogeswari Patkunarajah]]
| leader_party = [[United People's Freedom Alliance|UPFA]] ([[Eelam People's Democratic Party|EPDP]])
| unit_pref = [[Metric system|Metric]]
| area_footnotes =
| area_total_km2 = 20.2
| area_land_km2 =
| area_water_km2 =
| population_as_of = 2010
| population_footnotes = | population_note =
| population_total = 90,416
| population_density_km2 = 4,179
| population_density_sq_mi = 10,823
| utc_offset = -5
| timezone = [[Sri Lanka Time|Sri Lanka Standard Time Zone]]
| utc_offset = +5:30
| timezone_DST =
| utc_offset_DST =
| latd=9 | latm=40 | lats=0 | latNS=N
| longd=80 | longm=0 | longs=0 | longEW=E
| elevation_footnotes =
| elevation_m =
| elevation_ft =
| postal_code_type =
| postal_code =
| area_code =
| website = [http://www.eelavar.com/jaffna/ Jaffna city website]
| footnotes =
}}
'''Jaffna''' ([[Tiếng Tamil]]: யாழ்ப்பாணம் Yalpanam, [[Sinhala]]: යාපනය Yāpanaya) là một thành phố lớn ở [[Sri Lanka]]. Đây là thành phố thủ phủ của tỉnh Phía Bắc (Northern) Sri Lanka. Đây là trụ sở hành chính của huyện Jaffna nằm trên [[bán đảo Jaffna]]. Nó cũng là thành phố lớn thứ ba trong nước, sau cố đô [[Colombo]] và thành phố [[Kandy]].
 
* [http://www.yarlmann.lk Yarl Mann – Jaffna Culture, Tradition & Heritage]
 
==Đọc thêm]]==
* {{cite book | last = Pujangga | first = Putra | title = A requiem for Jaffna | publisher = Anantham Books | year = 1997 | location = London | isbn = 1-902098-00-5}}
* {{cite book | last = Kanagasingam | first = Rajkumar | title = German Memories in Asia | url = http://books.google.com/books?id=MrBi0ghiZN0C&dq=german+memories+asia | publisher = [[AuthorHouse]] | year = 2007 | location = [[Bloomington, Indiana]], USA | isbn = 1-4343-1582-7}}