Khác biệt giữa các bản “Nitơ monooxit”

không có tóm lược sửa đổi
: N<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> &rarr; 2NO
==Phản ứng hóa học==
Mônôxít nitơ là oxit không tạo muối, tức là mônôxít nitơ không tác dung được với các oxit bazo, bazo và muối của axit khác (trừ [[kali pemanganat|KMnO<sub>4</sub>]].
NO tác dung với clo, tạo thành [[Nitrozyl clorua]] :
 
Người dùng vô danh