Dieu2005

Gia nhập ngày 17 tháng 7 năm 2007
* [[Hải quân Đế quốc Nhật Bản]]
* [[Convair B-36]]
* [[USS Missouri (BB-63)|USS ''Missouri'' (BB-63)]]
* [[USS Nevada (BB-36)|USS ''Nevada'' (BB-36)]]
* [[P-51 Mustang]]
* [[Yamato (lớp thiết giáp hạm)|''Yamato'' (lớp thiết giáp hạm)]]
* [[Kaga (tàu sân bay Nhật)|''Kaga'']]
* [[Akagi (tàu sân bay Nhật)|''Akagi'']]
* [[North Carolina (lớp thiết giáp hạm)|''North Carolina'' (lớp thiết giáp hạm)]]
* [[HMS Hood (51)|HMS ''Hood'' (51)]]
* [[Bismarck (thiết giáp hạm Đức)|''Bismarck'']]
* [[USS Arizona (BB-39)|USS ''Arizona'']]
 
== Khích lệ ==